Νέος νόμος για τακτοποίηση αυθαιρέτων και έκδοση αδειών δόμησης


Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του υπουργείο Περιβάλλοντος, με το οποίο προβλέπεται νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών καθώς και η τροπολογία, με την οποία εισάγονται ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για την τακτοποίηση των αυθαίρετων ακινήτων. Σύμφωνα με την επίμαχη ρύθμιση, παρέχεται έκπτωση κατά ποσοστό 10% επί του συνολικού ποσού του προστίμου για την τακτοποίηση του αυθαιρέτου, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τις 31 Μαΐου 2013 θα έχει καταβληθεί το 30%.

Επίσης, παρατείνεται μέχρι 31 Μαΐου 2013 η προθεσμία, εντός της οποίας επιτρέπεται η μεταβίβαση αυθαίρετων ακινήτων και ημιυπαίθριων χώρων, εφόσον οι ιδιοκτήτες αυτών έχουν καταβάλει το 30% του συνολικού προστίμου.

Τέλος, σημειώνεται ότι βασική προϋπόθεση για την πλήρη νομιμοποίηση αυθαιρέτου είναι η ύπαρξη οικοδομικής άδειας και η εναρμόνιση με τους ισχύοντες στην περιοχή όρους δόμησης και ειδικότερα, με το συντελεστή δόμησης και το συντελεστή όγκου.

scroll back to top