Κατ’ αντιδικία διαζύγιο

Η διαδικασία για το κατ’ αντιδικία διαζύγιο, με βάση το άρθρο 1439 του Αστικού Κώδικα, εφαρμόζεται όταν ο ένας από τους δύο συζύγους δεν παρέχει την συναίνεσή του γι’ αυτό, οπότε ο άλλος σύζυγος εκκινεί την σχετική διαδικασία με την άσκηση αγωγής σε βάρος του πρώτου συζύγου, εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις.

Έτσι, προκειμένου να είναι βάσιμη μία αγωγή διαζυγίου που ασκείται από τον ένα σύζυγο (ενάγων) κατά του άλλου (εναγόμενος), θα πρέπει να διαλαμβάνει βάσιμα ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο συζύγων έχουν κλονιστεί τόσο ισχυρά, από λόγο που αφορά είτε στο πρόσωπο του εναγομένου είτε και των δύο συζύγων, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης συμβίωσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα σύζυγο.

Έτσι, θα πρέπει να αποτυπώνονται εναργώς και κατά τρόπο ορισμένο τα κλονιστικά περιστατικά της έγγαμης συμβίωσης που καθιστούν αφόρητη την συνέχιση της έγγαμης συμβίωσης. Τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά θα πρέπει κατά την εκδίκαση της αγωγής να αποδειχθούν.

Ωστόσο, από τον Νόμο καθιερώνεται μαχητό τεκμήριο ισχυρού κλονισμού της έγγαμης συμβίωσης και λόγο διαζυγίου σε περίπτωση διγαμίας ή μοιχείας του εναγομένου συζύγου, εγκατάλειψης του ενάγοντος συζύγου ή επιβουλής της ζωής του από τον εναγόμενο σύζυγο, καθώς και σε περίπτωση άσκησης από τον ενάγοντα πράξεων ενδοοικογενειακής βίας κατά του εναγομένου.

Επίσης, καθιερώνεται αμάχητο τεκμήριο ισχυρού κλονισμού της έγγαμης συμβίωσης και συνεπώς λόγο διαζυγίου η συνεχής επί δύο τουλάχιστον έτη διάσταση, σωματική και ψυχική, μεταξύ των δύο συζύγων, ακόμα και αν αυτή διακόπτεται ανά διαστήματα για λίγο στο πλαίσιο της προσπάθειας των συζύγων να αποκαταστήσουν τις μεταξύ τους σχέσεις.

 

 

 

 

 

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι έχει κατατεθεί από το γραφείο μας μεγάλος αριθμός αιτήσεων συναινετικών διαζυγίων, αλλά και αγωγών διαζυγίων κατ’ αντιδικία, αγωγών διατροφής κλπ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟΤΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ! ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ! Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ, ΜΕΘΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΕΛΑΤΗ! ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ!

ΕΠΙΣΗΣ, ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ!

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ! ΠΑΙΖΕΤΑΙ Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ!

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2108655654 Ή ΣΤΟ 6948070226. scroll back to top