ΑΙΤΗΣΗ

(άρθρου 4 § 1 τον Ν. 3869/2010)


…………………….., κατοίκου Αθηνών, επί της οδού …………, αριθμός………

ΚΑΤΑ


1. 'Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί τη οδού........... και εκπροσωπείται νόμιμα.

2. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της ...........και --έκπροσωπείται νόμιμα.
3. Του εν Ελλάδι εγκατεστημένου υποκαταστήματος τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» και `MARFIN EGNATIA ΒΑΝΚ' της Κυπριακής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης `CYPRUS POPULAR ΒΑΝΚ PUBLIC CO :ΕΥ LTD' με έδρα στη Λευκωσία, το οποίο υποκατάστημα έχει φορολογική εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη, επί των οδών .......και εκπροσωπείται νόμιμα
4.Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην ΑΘήνα, και εκπροσωπείται νόμιμα.

 

 

scroll back to top