29/2012 ΕΙΡ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Ν.3869/2010 (Υπερχρέωση φυσικών προσώπων) - δεν απαιτείται ιδιαίτερη επίδοση για την κατάσταση περιουσίας  και το Σχεδίο Διευθέτησης οφειλών - παραδεκτή μεταβολή με τις προτάσεις του προτεινόμενου σχεδίου διευθέτησης λόγω μεταβολής εισοδημάτων - δεν υφίσταται δολιότητα δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρέωσης, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, απαιτείται πρόκληση άγνοιας της επιφάνειας στους πιστωτές - μικρού ύψους καταβολές επί τετραετία - επανάληψη συζήτησης μετά 8μηνο για επαναπροσδιορισμό μηνιαίων καταβολών.

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΣΑΒΕ:. Αυτή η απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου έχει μεγάλη πρακτική αξία για τους κάτωθι λόγους;
Πρώτον είναι δυνατή μεταβολή με τις προτάσεις του προτεινόμενου σχεδίου διευθέτησης λόγω μεταβολής εισοδημάτων. Με άλλα λόγια, αν ο αιτών από την κατάθεση του δικογράφου μέχρι το ακροατήριο έχει υποστεί περικοπές στο εισόδημά του (μισθό, σύνταξη κλπ) είναι δυνατό στο ακροατήριο να αλλάξει το ποσό που προτείνει να δίνει στις τράπεζες.
Δεύτερον δεν υφίσταται δολιότητα δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρέωσης, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, απαιτείται πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές. Με άλλα λόγια δεν υπάρχει δόλος του δανειολήπτη μόνο επειδή έλαβε ένα δάνειο η εξυπηρέτηση του οποίου ήταν από την αρχή δύσκολη, αλλά απαιτείται πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές, κάτι που δε συμβαίνει καθόσον οι τράπεζες μέσω του ΤΕΙΡΕΣΙΑ μπορούν να ελέγξουν την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη.
scroll back to top