21/2011 ΕΙΡ ΘΗΒ

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν.3869/2010.
Προϋποθέσεις. Υπάγονται και όσοι ήταν έμποροι, έπαψαν όμως την εμπορία ή την οικονομική δραστηριότητα, χωρίς κατά την παύση αυτή να έχουν παύσει τις πληρωμές. Έννοια εμπόρου.Τεκμήριο εμπορικής ιδιότητας. Ο αιτών διατηρούσε επιχείρηση πώλησης έτοιμου φαγητού. Κατά ομολογία του έπαυσε τις πληρωμές προς τους πιστωτές του δύο μήνες πριν την διακοπή της επιχείρησης. Απορρίπτει την αίτηση.

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΣΑΒΕ:. Αυτή η απόφαση του Ειρηνοδικείου Θηβών έχει μεγάλη πρακτική αξία διότι στο Νόμο 3869/2010 υπάγονται και όσοι ήταν έμποροι, έπαψαν όμως την εμπορία ή την οικονομική δραστηριότητα, χωρίς κατά την παύση αυτή να έχουν παύσει τις πληρωμές. Με άλλα λόγια μπορούν υπαχθούν και οι έμποροι που πλήρωναν κανονικά-ήταν ενήμεροι κατά το χρόνο διακοπής της εμπορίας τους.
scroll back to top